دکتر زهرا یزدان خواه (زنان – ناباروری)

دکتر زهرا یزدان خواه (زنان – ناباروری)

پزشکی عمومی، علوم پزشکی مشهد، 1394
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1394

شمارۀ نظام پزشکی: 135383

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1396

زمینۀ فعالیت: زنان – ناباروری- آندومتریوز

قسمت دیدگاه بسته شده است.