دکتر مریم رادمنش

پزشکی عمومی، علوم پزشکی فاطمیه قم، 1379

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1393

شمارۀ نظام پزشکی: 81014

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1379

زمینۀ فعالیت: زنان – ناباروری- پوست – اصلاح تغذیه

قسمت نظر بسته شده است.