دکتر ملیحه تبرایی

دکتر ملیحه تبرایی

(زنان – نازایی، زیبایی و تناسب اندام)
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

شمارۀ نظام پزشکی: 108508

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1377 تاکنون ( 20 سال )

زمینۀ فعالیت: زنان – نازایی – زیبایی و تناسب اندام

 

قسمت دیدگاه بسته شده است.