دکتر مژگان تنساز (زنان_ناباروری)

دکتر مژگان تن ساز

(زنان – ناباروری)

دکتری عمومی، علوم پزشکی اصفهان، 1381
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 89641

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1381

زمینۀ فعالیت: زنان – نازایی – PCO – آندومتریوز

قسمت دیدگاه بسته شده است.