دکتر فاطمه مهربانی

دکتر فاطمه مهربانی

متخصص طب سوزنی، دانشگاه طب چینی پکن، 1395

شمارۀ نظام پزشکی: 133007

تخصص: طب سوزنی (چینی)

سابقۀ فعالیت: از سال 1383

زمینۀ فعالیت: بیماری‌های زنان، اعصاب و روان، درد

قسمت نظر بسته شده است.