دکتر ملیحه تبرائی/ تقویت حافظه با خواب قیلوله

دکتر ملیحه تبرائی/ تقویت حافظه با بوییدن گل میخک

دکتر ملیحه تبرائی/ استرس حافظه را ضعیف می‌کند.

دکتر ملیحه تبرائی/ بی‌خوابی و پرخوابی دشمن حافظه!

دکتر نرجس خواصی/ بلافاصله بعد از غذا نخوابید.

دکتر ملیحه تبرائی/ برای تقویت حافظه زرده تخم مرغ بخورید.

قسمت دیدگاه بسته شده است.