خانم لیلا عباسی

خانم لیلا عباسی (کارشناس مامایی)

کارشناس مامایی، دانشگاه آزاد تهران شمال، 1387

شمارۀ نظام پزشکی: 9667

سابقۀ فعالیت: از سال 1382

زمینۀ فعالیت: طب سنتی، طب سوزنی، زالو درمانی، حجامت، بادکش، فصد

قسمت نظر بسته شده است.