جراح و متخصص زنان

(جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی)

دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای تخصصی زنان، زایمان و نازایی دانشگاه علوم اصفهان

تخصص: جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

سابقه‌ی فعالیت: از سال 1388

زمینه فعالیت: جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی