متخصص طب سنتی

(نازایی، زیبایی، اعصاب و روان)
(زنان-عمومی)

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، 1391
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  1399

شمارۀ نظام پزشکی: ۱۳۹۰۰۲

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1396

زمینۀ فعالیت: زنان و عمومی

(زنان، زایمان و نازایی)
(زنان-عمومی)

دکتری حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1387
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  1395

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1387

زمینۀ فعالیت: زنان و عمومی

(زنان - عمومی)
(زنان-عمومی)

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، 1391
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  1399

شمارۀ نظام پزشکی: ۱۳۹۰۰۲

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1396

زمینۀ فعالیت: زنان و عمومی

(اعصاب و روان، گوارش، چاقی و لاغری)

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1381
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 89296

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1383

زمینۀ فعالیت: اعصاب و روان، گوارش، چاقی و لاغری

(زنان - گوارش - مفاصل -زالو درمانی)

پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، 1380
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1390

شمارۀ نظام پزشکی: 113450

زمینه و سابقه فعالیت دکتر اکرم سادات اطیابی

سابقۀ فعالیت: از سال 1392

زمینه‌های فعالیت: زنان - گوارش - مفاصل - سیاتیک- آرتوروز و زالو درمانی

 

(زنان - گوارش - قلب و عروق - کاهش عوارض سرطان)

[bookly-form category_id="1" service_id="2" staff_member_id="3"]پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1385
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1397

شمارۀ نظام پزشکی: 40407

تخصص: دکترای تخصصی طب سنتی (ایرانی)

سابقۀ فعالیت: از سال 1388

زمینۀ فعالیت: زنان - گوارش - قلب و عروق - کاهش عوارض سرطان و فصد

(پوست و مو - رژیم غذایی - عمومی)

پزشکی عمومی، دانشگاه آزاد تهران، 1385
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1398

شمارۀ نظام پزشکی: 113816

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1395

زمینۀ فعالیت: ریزش مو - رژیم چاقی و لاغری - جوش صورت و چاقی مفرط

(زنان - پوست - تغذیه)

پزشکی عمومی، علوم پزشکی فاطمیه قم، 1379
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1393

شمارۀ نظام پزشکی: 81014

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1379

زمینۀ فعالیت: زنان، ناباروری، پوست و اصلاح تغذیه

(زنان - ناباروری - گوارش)

پزشکی عمومی، علوم پزشکی مشهد، 1394
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1394

شمارۀ نظام پزشکی: 135383

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1396

زمینۀ فعالیت: زنان - ناباروری و آندومتریوز