متخصص طب سنتی

داخلی ، گوارش، مفاصل

متخصص طب سنتی 

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر رشیدی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس دکتر  رشیدی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

زنان، نازایی و ناباروری، عمومی

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شمارۀ نظام پزشکی: ۱۳۹۰۰۲

تلفن مطب سریتاتلفن مطب دکتر مریم مشهدی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مریم مشهدی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

اعصاب و روان، گوارش، چاقی و لاغری

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 89296

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر مینا موحد: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مینا موحد: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول