متخصص طب سنتی

بیماری‌های زنان، پوست، مفاصل، اختلالات خواب

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: ۵۰۸۱۳

تلفن مطب سریتا تلفن مطب دکتر مژگان تن ساز: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مژگان تن ساز: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

تغذیه و رژیم درمانی

دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی صدوی یزد، 1382

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1394

شمارۀ نظام پزشکی: 95796

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر زهرا شکرریز: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر زهرا شکرریز: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

طب مکمل ،مزاج شناسی و ...

دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه کاشان

دکتری تخصصی طب سنتی از دانشگاه شاهد

شمارۀ نظام پزشکی: 152835

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر مجاهدی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مجاهدی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

داخلی ، گوارش، مفاصل

متخصص طب سنتی 

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر رشیدی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس دکتر  رشیدی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

دردهای اسکلتی، عضلانی و مفاصل، پوست و مو

پزشک عمومی و دکتری تخصصی طب سنتی

تلفن مطب سریتاتلفن مطب دکتر حسن کیانی احمد آبادی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر حسن کیانی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

طب مکمل ، مزاج شناسی

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شمارۀ نظام پزشکی: ۵۸۷۹۵

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر بنی عامریان: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر عامریان: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

زنان و نازایی

دکتری حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی، 1387
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن مطب دکتر شیرویهتلفن مطب دکتر پانته آ شیرویه: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر پانته آ شیرویه: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

 

زنان، نازایی و ناباروری، عمومی

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شمارۀ نظام پزشکی: ۱۳۹۰۰۲

تلفن مطب سریتاتلفن مطب دکتر مریم مشهدی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مریم مشهدی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

اعصاب و روان، گوارش، چاقی و لاغری

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 89296

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر مینا موحد: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مینا موحد: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول