متخصص طب سوزنی

بیماری‌های زنان - زیبایی - طب سوزنی

دکتری پزشکی عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در سال 1388

دکتری تخصصی طب سوزنی، دانشگاه طب چینی پکن، 1392

شمارۀ نظام پزشکی: 152835

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر فائزه خدایی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر فائزه خدایی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

روماتیسم - دردهای استخوانی - میگرن

پزشکی عمومی، دانشگاه تبریز، 1373
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 46010

متخصص طب سوزنی (چینی)

سابقۀ فعالیت: از سال 1378

زمینۀ فعالیت: بیماری‌های مزمن، بدخیمی‌ها، روماتیسم، دردهای عضلانی و استخوانی، میگرن و نازایی