محقق طب کل نگر

متخصص طب هالیستیک (کل نگر)، مزاج شناسی، طب ایرانی

محقق طب سنتی ایرانی ، عضو پیوسته انجمن علمی طب سنتی ایران

تلفن مطب سریتاتلفن مطب  مهدیه صنعتگر: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب مهدیه صنعتگر: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول