پسا دکتری نانو دارو

پوست، مو و زیبایی

فوق دکتری نانو دارو ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن مطب سریتاتلفن مطب دکتر بهشته خدادادی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر بهشته خدادادی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول