کارشناس اعمال یداوی

(حجامت، بادکش، زالودرمانی)

متخصص طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1392

زمینۀ فعالیت: حجامت، بادکش، زالودرمانی و شمع گوش