کارشناس تغذیه

(تغذیه - لاغری)

خانم مریم شادانیان؛ متخصص طب سنتی، تغذیه و رژیم درمانی 

تحصیلات: کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۳

شمارۀ نظام پزشکی: ت ۵۶۲۳

تخصص: تغذیه و رژیم درمانی، چاقی و لاغری و طب سنتی