کارشناس مامایی

(زنان، لاغری، زیبایی)

کارشناس مامایی، علوم پزشکی اهواز، 1377

متحصص طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1377

زمینۀ فعالیت: حجامت، بادکش و زالودرمانی

(زنان، لاغری، زیبایی)

کارشناس مامایی، دانشگاه آزاد تهران شمال، 1387

شمارۀ نظام پزشکی: 9667

سابقۀ فعالیت: از سال 1382

زمینۀ فعالیت: طب سنتی، طب سوزنی، زالو درمانی، حجامت، بادکش و فصد