تیم

متخصص طب هالیستیک (کل نگر)، مزاج شناسی، طب ایرانی

محقق طب سنتی ایرانی ، عضو پیوسته انجمن علمی طب سنتی ایران

تلفن مطب سریتاتلفن مطب  مهدیه صنعتگر: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب مهدیه صنعتگر: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

همه تخصص های طب سنتی

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم

شمارۀ نظام پزشکی: 39539

تلفن مطب سریتاتلفن مطب دکتر سید رضا وکیلی نیا: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر سید رضا وکیلی نیا: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

ماسور فعال در کلینیک طب سنتی دکتر سریتا

تلفن مطب سریتاتلفن : 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس : خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

متخصص طب فشاری

درمان در رفتگیهای مفاصل و ... 

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب استاد علی اکبر حسن زاده : 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب استاد علی اکبر حسن زاده : خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

 

بیماری‌های گوارشی، کبد چرب ،بیماری‌های زنان، اعصاب و روان

دکتری تخصصی طب سنتی

شماره نظام پزشکی: 147186

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر مریم منفرد: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مریم منفرد: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

 

بیماری‌های زنان، پوست، مفاصل، اختلالات خواب

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: ۵۰۸۱۳

تلفن مطب سریتا تلفن مطب دکتر مژگان تن ساز: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مژگان تن ساز: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

تغذیه و رژیم درمانی

دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی صدوی یزد، 1382

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1394

شمارۀ نظام پزشکی: 95796

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر زهرا شکرریز: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر زهرا شکرریز: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

پوست، مو و زیبایی

فوق دکتری نانو دارو ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن مطب سریتاتلفن مطب دکتر بهشته خدادادی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر بهشته خدادادی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

طب مکمل ،مزاج شناسی و ...

دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه کاشان

دکتری تخصصی طب سنتی از دانشگاه شاهد

شمارۀ نظام پزشکی: 152835

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر مجاهدی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مجاهدی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول