دکتر اکرم سادات اطیابی

(زنان - گوارش - مفاصل -زالو درمانی)

پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، 1380
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1390

شمارۀ نظام پزشکی: 113450

زمینه و سابقه فعالیت دکتر اکرم سادات اطیابی

سابقۀ فعالیت: از سال 1392

زمینه‌های فعالیت: زنان - گوارش - مفاصل - سیاتیک- آرتوروز- زالو درمانی

 

دکتر اکرم سادات اطیابی بهترین متخصص طب سنتی در تهران