دکتر زهرا شکرریز

دکتر زهرا شکرریز

دکتر زهرا شکرریز

دکتر زهرا شکرریز متخصص تغذیه

پزشک و متخصص طب سنتی با تمرکز بر تغذیه و رژیم درمانی

 

سوابق تحصیلی دکتر زهرا شکرریز

پزشک عمومی از  دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد

دکتری تخصصی طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شماره نظام پزشکی: 95796

 

سوابق اجرایی و تألیفات دکتر زهرا شکرریز

  • بیست سال سابقه طبابت
  • پژوهش گسترده در زمینه طب سنتی و درمان سوء مصرف مواد
  • بازرس انجمن علمی طب سنتی ایران
  • شاغل در دانشکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی

گواهی‌نامه های دکتر زهرا شکرریز

گواهی‌نامه “تشخیص بیماری‌ها از طریق زبان”، انجمن علمی طب سنتی در سال ۱۳۹۷

گواهی‌نامه “روش تحقیق در طب ایرانی” ، دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷

گواهی‌نامه “آزاد سازی عضله در طب سنتی ایرانی”، استاد رستگار پناه در سال ۱۳۹۶

گواهی‌نامه “شوک درمانی در طب سنتی ایرانی” ، استاد رستگار پناه در سال ۱۳۹۶

گواهی‌نامه “اعمال یداوی در طب سنتی ایرانی”، دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال ۱۳۹۵