دکتر زهرا یزدان خواه دکتری طب سنتی در تهران

دکتر زهرا یزدان خواه

(زنان - ناباروری - گوارش)

پزشکی عمومی، علوم پزشکی مشهد، 1394
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1394

شمارۀ نظام پزشکی: 135383

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1396

زمینۀ فعالیت: زنان - ناباروری- آندومتریوز

دکتر زهرا یزدان خواه، متخصص طب سنتی در تهران، متخصص اندومتریوز