دکتر سهراب دهقان دکترای تخصصی طب سنتی در تهران

دکتر سهراب دهقان

(گوارش - مفاصل - اعصاب)

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1398

شمارۀ نظام پزشکی: 53575

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1386

زمینۀ فعالیت: گوارش (کبد، بیماری‌های روده و یبوست، کبد چرب)، مفاصل (آرتروز، درد سیاتیک)، اعصاب (استرس، افسردگی)

دکتر سهراب دهقان