دکتر فاطمه مهربانی متخصص طب سوزنی در تهران خانم

دکتر فاطمه مهربانی

(بیماری‌های زنان - اعصاب و روان - درد)

پزشکی عمومی، دانشگاه شاهد، 1389
متخصص طب سوزنی، دانشگاه طب چینی پکن، 1395

شمارۀ نظام پزشکی: 133007

تخصص: طب سوزنی (چینی)

سابقۀ فعالیت: از سال 1383

زمینۀ فعالیت: بیماری‌های زنان، اعصاب و روان، درد

 

دکتر فاطمه مهربانی متخصص طب سوزنی در تهران