دکتر مریم رادمنش متخصص طب سنتی زنان

دکتر مریم رادمنش

(زنان - پوست - تغذیه)

پزشکی عمومی، علوم پزشکی فاطمیه قم، 1379
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1393

شمارۀ نظام پزشکی: 81014

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1379

زمینۀ فعالیت: زنان - ناباروری- پوست - اصلاح تغذیه

دکتر مریم رادمنش، دکتر زنان طب سنتی