دکتر مریم مشهدی

دکتر مریم مشهدی

(زنان - عمومی)
(زنان-عمومی)

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، 1391
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  1399

شمارۀ نظام پزشکی: ۱۳۹۰۰۲

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1396

زمینۀ فعالیت: زنان و عمومی

دکتر مریم مشهدی یکی از پزشکان طب سنتی کلینیک دکتر سریتا هستند. این دکتر طب سنتی سابقه فعالیت و پزشکی از سال 1396 دارد. این متخصص طب سنتی در زمینه بیماری‌های زنان و عمومی فعالیت می‌کند. دکتر مریم مشهدی یک دکتر طب سنتی تهران است که مدرک پزشکی عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی قم، در سال 1391 گرفته است.

دکتر فوق تخصص طب سنتی در تهران

دکتر مریم مشهدی، مدرک دکتری تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در سال 1399 گرفته است. هر دکتر طب سنتی در تهران و هر پزشک طب سنتی در زمینه درمانی خاصی فعالیت می‌کند. کلینیک طب سنتی دکتر سریتا توانسته بهترین پزشکان طب سنتی و بهترین متخصصان طب سنتی را جذب کند.

دکتر مریم مشهدی دکتر طب سنتی خوب در تهران

با کمک این دکتر طب سنتی در تهران، بیماری‌های زنان درمان می‌شود. بیماری‌های زنان اگر به خوبی درمان نشود، می‌تواند مشکلات و معضلات زیادی برای زنان از جمله ناباروری و نازایی درست کند.

زنان با طب سنتی

دکتر مریم مشهدی، یک دکتر زنان طب سنتی و یک دکتر متخصص طب سنتی در تهران است که در زمینه طب سنتی فعالیت می‌کند. کلینیک طب سنتی دکتر سریتا توانسته بهترین پزشکان طب سنتی و بهترین متخصصان طب سنتی را جذب کند. این متخصص زنان طب سنتی می‌تواند با ارائه راهکارهای طب سنتی بیماری‌های زنان را که باعث ناباروری و نازایی می‌شود، درمان کند.

مطب طب سنتی

برای پیدا کردن آدرس بهترین دکتر طب سنتی در کلینیک طب سنتی تهران، از جمله دکتر مریم مشهدی و بهترین دکتر طب سنتی پوست یا دیگر پزشکان طب سنتی، نیازی نیست خودتان را به دردسر بندازید. کلینیک طب سنتی دکتر سریتا، کار شما را راحت کرده و بهترین متخصصان طب سنتی را در یکجا جمع کرده است.