دکتر مریم منفرد

(زنان - گوارش - قلب و عروق - کاهش عوارض سرطان)

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1385
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1397

شمارۀ نظام پزشکی: 40407

تخصص: دکترای تخصصی طب سنتی (ایرانی)

سابقۀ فعالیت: از سال 1388

زمینۀ فعالیت: زنان - گوارش - قلب و عروق - کاهش عوارض سرطان - فصد

دکتر مریم منفرد متخصص طب سنتی در تهران