متخصص طب آیورودا

(گوارش - مفاصل - اعصاب)

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1398

شمارۀ نظام پزشکی: 53575

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1386

زمینۀ فعالیت: گوارش (کبد، بیماری‌های روده و یبوست و کبد چرب)، مفاصل (آرتروز و درد سیاتیک)، اعصاب (استرس و افسردگی)