دکتر مژگان تن ساز

دکتر مژگان تن ساز

(زنان - ناباروری)

دکتری عمومی، علوم پزشکی اصفهان، 1381
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 89641

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1381

زمینۀ فعالیت: زنان - نازایی - PCO - آندومتریوز