متخصص طب سنتی

(زنان - ناباروری)

دکتری عمومی، علوم پزشکی اصفهان، 1381
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 89641

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1381

زمینۀ فعالیت: زنان - نازایی - PCO - آندومتریوز

(ناباروری آقایان - پوست - درد - گوارش - کبد چرب - مفاصل)

پزشکی عمومی، دانشگاه شهید صدوقی یزد، 1380
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1396

شمارۀ نظام پزشکی: 135383

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1380

زمینۀ فعالیت: ناباروری آقایان، بیماری ‌های پوستی، حساسیت و آلرژی، سردردها، به‌ویژه سردردهای میگرنی، گوارش، کبد چرب و مفاصل

 

(گوارش - ریه - چاقی)

پزشکی عمومی،  دانشگاه فاطمیه قم، 1381

دکترای تخصصی طب سنتی،  دانشگاه شاهد، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: ۹۳۲۰۴

تخصص: طب سنتی

زمینۀ فعالیت: گوارش، ریه و چاقی

سابقۀ فعالیت: از سال ۸۶

(بارداری - زایمان)

پزشکی عمومی، دانشگاه شاهد، 1389
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ورودی 1390

شمارۀ نظام پزشکی: 130247

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1382

زمینۀ فعالیت: آمادگی قبل از بارداری، مشکلات حین بارداری، آمادگی زایمان و مشکلات بعد از زایمان