متخصص طب سنتی

(بارداری - زنان و زایمان)

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ورودی 1390

شمارۀ نظام پزشکی: 130247

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر فاطمه مرادی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر فاطمه مرادی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول