متخصص طب سنتی

اعصاب و روان، گوارش، چاقی و لاغری

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 89296

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر مینا موحد: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مینا موحد: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

زنان - گوارش - قلب و عروق - کاهش عوارض سرطان

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1397

شمارۀ نظام پزشکی: 40407

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر مریم منفرد: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مریم منفرد: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

 

زنان - پوست - تغذیه و رژیم درمانی

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی

شمارۀ نظام پزشکی: 81014

سابقۀ فعالیت: از سال 1379

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر مریم رادمنش: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مریم رادمنش: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

 

زنان - ناباروری - گوارش و آندومتریوز

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1394

شمارۀ نظام پزشکی: 135383

تلفن مطب سریتاتلفن مطب دکتر زهرا یزدان خواه: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر زهرا یزدان خواه: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

زنان، نازایی و ناباروری

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: 89641

تلفن مطب سریتاتلفن مطب دکتر مژگان تن ساز: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر مژگان تن ساز: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

ناباروری آقایان - پوست - درد- گوارش - کبد چرب - مفاصل

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1396

شمارۀ نظام پزشکی: 84903

سابقۀ فعالیت: از سال 1380

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر عباس جوشن: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر عباس جوشن: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول

زنان ، نازایی و ناباروری

دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ورودی 1390

شمارۀ نظام پزشکی: 130247

تلفن مطب دکتر تبرایی تلفن مطب دکتر فاطمه مرادی: 88174700-021

آدرس مطب دکتر سریتا آدرس مطب دکتر فاطمه مرادی: خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، کوچه ترابنده، پلاک 6 طبقه اول